המרדוף הפוריטני: סיפורו של ג'ון וינתרופ מאת אדמונד אס. מורגן

המרדוף הפוריטני: סיפורו של ג'ון וינתרופ מאת אדמונד אס. מורגן

במאמר זה נתמקד בחקירת פרובלמה שהתקוממה בתרבות הפוריטנית באמריקה, דרך עיניו של ג'ון וינת'רופ. המחבר, אדמונד אס. מורגן, מתאר במרתון ייחודי את הסיפור של יישוב אמריקה ותנועת הפרוטסטנטית באותה תקופה.