דלת לגיבורות: חייל גרמני-יהודי מעוטר שהפך לגיבור אמריקני מאת ו. ג'ק רומברג

דלת לגיבורות: חייל גרמני-יהודי מעוטר שהפך לגיבור אמריקני מאת ו. ג'ק רומברג

ספר חדש עוסק בעליה של חייל גרמני-יהודי מקורצמן שהפך לגיבור אמריקאי. הסיפור מבריק של סאם גמבר, אשר הצליח לצאת מן הקשיים ולקחת חלק במאבקים על החירות בארצות הברית.